کلیپس با پیچ

کلیپس با پیچ یا گیره فلنج گالوانیزه که جهت اتصال دو فلنج گالوانیزه کاربرد دارد. ساختاری C شکل دارد. باله بالایی گیره فلنج گالوانیزه توسط یک پیچ مجهز شده و با فشاری که از محکم شدن پیچ به دو جزء فلنج گالوانیزه وارد می شود باعث تثبیت یک جفت فلنج گالوانیزه نسبت به یکدیگر می شود. استفاده از کلیپس روی جفت پروفیل فلنج کانال هوا مانع خم شدن پروفیل فلنج در راستای بخش طولی آن شده و دیگر نیازی به سوراخ کردن فلنج ها برای اتصال آن ها نمی باشد.

کلیپس ، به وسیله یک پیچ ، دو فلنج گالوانیزه را به یکدیگر متصل می کند. پروفیل فلنج گالوانیزه از ورق گالوانیزه بوده و در ابعاد گوناگون تولید می شود. ضخامت ورق گالوانیزه برای پروفیل فلنج ، با توجه به سایز فلنج ۰.۶ ، ۰.۷ ، ۰.۸ می باشد.

کلیپس

کلیپس

ویژگی های کلیپس یا گیره

  • مانع خمیدگی پروفیل فلنج در راستای بخش طولی
  • امکان تغییر فاصله جهت اتصال دو قاب فلنج
  • نیازی به سوراخ کاری برای اتصال فلنج ها نمی باشد
  • مقرون به صرفه
  • امکان تولید در ابعاد مختلف با توجه به سفارش